Vytvoření trial účtu I AM COACH

Gratuluji. Dnešním dnem se stáváte svým vlastním koučem.

Zatím jen na zkoušku na 14 dní zcela zdarma.

Přeji mnoho úspěchů a radosti s I AM COACH.

Budu moc ráda za sdílení vašich podnětů a zkušeností, hlavně těch pozitivních

Za tým I AM COACH, Míša Holišová

...............................................................................

Máme tady pro vás ještě jednu nezbytnou záležitost, kterou po nás vyžaduje zákon.

Přečtěte si prosím níže uvedený Souhlas se zpracováním osobních údajů. Ty jsou potřeba pro vaši identifikaci a aktivaci vašeho účtu. Pokud s nimi souhlasíte, zvolte si své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do programu I AM COACH. Tímto Vám začíná běžet zkušení doba 14 dnů v našem programu.

................................................................................

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, jakožto uživatel internetové aplikace s názvem I AM COACH dostupné v síti Internet z internetové adresy www.iamcoach.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je I am coach s.r.o., IČO: 04260333, se sídlem Hollarova 1124/14, 702 00, Ostrava (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly správcem zpracovány a použity.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

  • zařazení osobních údajů do databází;
  • zasílání obchodních nabídek správce;

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

;