Individuální koučování

Potřebujete-li řešit cíl, problém, aktuální situaci, jednou z velmi efektivních možností je koučování. Metoda, která nepotlačuje ego, sebevědomí, kreativitu, ale naopak rozvíjí a podporuje. Ve chvíli, kdy nechcete „dobré" rady svého okolí či moudrých knih, ale potřebujete si najít řešení sami. Když standardní postupy nezabírají a hledáte funkční, jiné a nestandardní, tak tehdy je nejlepší chvíle využít koučování.

Kouč je odborníkem na proces, na vytváření myšlenkového prostoru, na to, aby věřil, že nejlepší způsob si najdete vy sami, a věří, že to dokážete. Působí jako katalyzátor, který spustí váš vlastní proces hledání řešení, ale sám do něj aktivně nevstupuje.

Koučování je v současnosti považováno za nejefektivnější metodu pro rozvoj, pro vedení lidí, pro řešení problémů. Jeho jedinou , ale důležitou podmínkou je, že koučovaný chce danou situaci řešit. Protože pokud chce, tak řešení najde i zrealizuje. Jen je někdy limitován stresem, časem, nedostatkem koncentrace, přemírou práce a zodpovědností, limitovaným pohledem na danou situaci apod. A kouč společně s klientem odstraňuje tyto interference a vytváří prostor, který koučovaný využije pro samotné řešení.

Krátké medajlónky našich koučů naleznete ZDE.

Standardní koučovací sezení Objednat

 • Probíhá v délce 60 až 90 minut v neutrálním prostředí (ať již u klienta či u nás).
 • Kouč pomocí vhodných otázek otevírá koučovanému možnost nalézat to nejvhodnější řešení cíle, který si stanovil.
 • Může se jednat o jednorázové sezení, případně (v častější variantě) o sérii koučovacích schůzek.

 • Cena standardního koučovacího sezení v MS kraji je 4.000,-+ DPH

ITC koučink Objednat

 • Je to forma koučinku vhodná především pro velmi časově vytížené osoby či ty, kteří nemají prostor pravidelně docházet na koučovací sezení a přesto potřebují intenzivní kontakt s koučem.

Probíhá následujícím způsobem:

 • Úvodní analytická upřesňující schůzka pro nastavení klíčových cílů, kterým se chce koučovaný v daném běhu ITC koučinku věnovat.
 • Od dalšího týdne pravidelné telefonické, skypové či mailové kontaktování 2x týdně v rozsahu cca 15 - 20 minut ve dvou týdnech.
 • Po dalším týdnu vyhodnocující koučovací schůzka pro zhodnocení posunu a případně nastavení dalšího běhu.
 • Cena ITC koučinku v MS kraji je 10.000,- + DPH

Cestovní koučink Objednat

 • Tato forma je vhodná pro osoby, které často cestují na delší vzdálenosti a chtějí efektivně využít prostoje vzniklé tímto cestováním.
 • Nejběžnější je například trasa Ostrava - Praha a zpět, kdy se kouč může klientovi plně věnovat po stanovenou dobu v délce jednoho až dvou sezení.
 • Podmínkou je plná koncentrace koučovaného i kouče, proto jej lze využít v hromadných prostředcích, které však poskytují dostatek soukromí pro důvěrný rozhovor.
 • Cena cestovního koučinku je složena z času koučování, nákladů na dopravu a koeficientu prostojového času.
  - Cena koučovacího sezení v rozsahu 60 - 90 minut je 4.000,-+ DPH
  - Cena dopravy dle ceníku dopravce
  - Cena prostojového času (zpravidla zpáteční cesta) je 500,- + DPH    za každou započatou hodinu
  - Přesnou cenu Vám na požádání vypočteme.
;